Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

40 năm đồng hành cùng trẻ em Việt Nam

Việt Nam và UNICEF đã có lịch sử hợp tác tin cậy lâu dài. UNICEF là tổ chức LHQ đầu tiên có mặt tại Việt Nam ngay sau ngày thống nhất đất nước năm 1975. Từ đó đến nay, UNICEF đã triển khai các chương trình hỗ trợ trẻ em trên toàn quốc. Kể từ những ngày đầu tiên UNICEF hiện diện tại Việt Nam, chương trình hợp tác của UNICEF đã bắt đầu bằng việc tập trung vào cứu trợ khẩn cấp sau chiến tranh, giúp xây dựng lại đất nước. Sau này chương trình chuyển hướng sang đáp ứng các nhu cầu y tế và giáo dục cơ bản, và hiện nay là tập trung vào cải thiện các dịch vụ xã hội, đồng thời vẫn hỗ trợ xây dựng chính sách và khung pháp lý hiệu quả nhằm đảm bảo tất cả 26 triệu trẻ em Việt Nam đều được phát triển hết tiềm năng của mình. ‪#‎UNICEF‬@40Xem thêm ảnh trong lễ kỷ niệm 40 năm hợp tác Việt Nam - UNICEF trên Facebook của UNICEF Viet Nam - Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc

1 nhận xét: