Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Chương trình giáo dục song ngữ tạo cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng cho trẻ em dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Vàng Thị Thu Hà, 9 tuổi, học sinh lớp 3 đã tham gia Chương trình giáo dục song ngữ từ khi mới 5 tuổi.

Vàng Thị Thu Hà là học sinh lớp 3 trường Tiểu học Bản Phố thuộc tỉnh Lào Cai, một tỉnh miền núi nghèo của Việt Nam. Hà tham gia Chương trình giáo dục song ngữ từ khi mới 5 tuổi và em đã cho thấy tính hiệu quả của giáo dục song ngữ ở Việt Nam.

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Chuyến thăm quan thực địa với Next Generation Việt Nam của UNICEF

Từ ngày 17-21 tháng 6 năm 2013, các đại diện của tổ chức Thế hệ mới (Next Gen) của Hoa Kỳ, một nhóm các nhà doanh nghiệp trẻ làm công việc vận động ủng hộ cho UNICEF Hoa Kỳ, đã đến thăm dự án của UNICEF tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Tháp. Các thành viên của Next Gen Hoa Kỳ là những thanh niên đầy nhiệt huyết và có tầm ảnh hưởng rộng lớn (từ 18-35 tuổi), những người đã cam kết hỗ trợ sứ mệnh của UNICEF nhằm thực hiện đầy đủ quyền trẻ em thông qua các chương trình giáo dục và gây quỹ. Nicole Neal, một trong những vị khách đã chia sẻ với chúng tôi nhật ký của cô.