Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Các Ủy ban Bảo vệ trẻ em ở địa phương là lực lượng nòng cốt trong việc xác định và hỗ trợ trẻ em dễ bị tổn thương

Nele Bostoen là cán bộ bảo vệ trẻ em mới làm việc cho UNICEF Việt Nam chín tháng. Cô tham gia nhóm Bảo vệ trẻ em của UNICEF với nhiệm vụ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam nâng cao hệ thống bảo vệ trẻ em từ cấp trung ương tới cấp xã để đảm bảo rằng những trẻ em có nguy cơ hoặc là nạn nhân của bạo lực, xâm hại, bóc lột và sao nhãng được xác định và hỗ trợ kịp thời và chuyên nghiệp.  

Các Ủy ban Bảo vệ trẻ em ở địa phương  là lực lượng nòng cốt trong việc xác định và hỗ trợ trẻ em dễ bị tổn thương

Trước đây tôi đã từng nhìn thấy các em bán vé số ở chợ và trên đường phố. Nhưng tôi chưa bao giờ mua vé số của các em vì không muốn khuyến khích các em tiếp tục bán vé số thay vì đi học. Sau chuyến công tác tới An Giang, tôi nhận ra rằng một số trẻ em đơn giản là không có cơ hội đến trường nếu không được hỗ trợ.
Nam bán vé số cách nhà năm cây số  © UNICEF Việt Nam/2013/Trương Việt Hùng