Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Rio + 20: Trẻ em lên tiếng về Biến đổi Khí hậu ở Việt Nam

Trong một hội thảo kéo dài 3 ngày tại tỉnh ven biển Quảng Bình ở miền trung Việt Nam, sáu bạn trẻ đã được tập huấn về biến đổi khí hậu, về phương pháp làm phim, cách lập kế hoạch, viết kịch bản và quay một đoạn phim dài 6 phút về các thách thức do biến đổi khí hậu gây ra mà cộng đồng mình đang phải đối mặt. © UNICEF/ Việt Nam/2012/Bisin
Chàng trai trẻ này là thành viên trong một nhóm gồm 6 thanh thiếu niên tuổi từ 13-17 được tập huấn về làm phim và tham gia vào các buổi thảo luận xoay quanh chủ đề biến đổi khí hậu tại một hội thảo tổ chức ở tình ven biển Quảng Bình ở miền trung Việt Nam từ ngày 18 đến 20 tháng 5. Đợt tập huấn kéo dài ba ngày do UNICEF hỗ trợ phối hợp với Đoàn Thanh niên – một trong những tổ chức quần chúng lớn nhất Việt Nam và toàn bộ kinh phí do Đại sứ quán Na Uy tài trợ.