Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

Việt Nam: Người dân Lên tiếng giúp Cải thiện Dịch vụ cho Trẻ em


Gia đình em gái 8 tuổi Giang Thị Cau là một trong số 300 gia đình ở tỉnh Điện Biên gần đây khi được nhiều người phỏng vấn đã có ý kiến phản hồi về một kế hoạch hỗ trợ tài chính của chính phủ với mục tiêu đảm bảo trẻ em các gia đình dân tộc thiểu số nghèo không phải bỏ học. © UNICEF/Việt Nam/2012/Bisin
Cuối buổi học, em gái 8 tuổi Giang Thi Cau tự hào trình diễn một điệu múa truyền thống trước bạn bè. Em là người dân tộc Mông - một trong các nhóm dân tộc thiểu số đông dân ở tỉnh Điện Biên nằm ở miền bắc VIệt Nam nơi có tất cả 19 nhóm dân tộc thiểu số, mỗi dân tộc đều có ngôn ngữ, văn hóa và phong tục tập quán riêng. Trường của Cau nằm ở tỉnh Điện Biên trên một thung lũng đẹp thơ mộng nhưng xa xôi hẻo lánh bao quanh bởi núi non hùng vĩ.