Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

#SyriaCrisis: 5 năm khủng hoảng trong 60 giây

Cuộc khủng hoảng Syria (#SyriaCrisis) đã diễn ra trong năm năm tàn bạo. Chỉ mất 60 giây để xem, chia sẻ và ủng hộ của bạn để giúp chấm dứt nỗi đau này.

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

Hoạch định chính sách thân thiện với trẻ em có ý nghĩa như thế nào với việc phát triển công bằng?

Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện các quyền của phụ nữ và trẻ em. Một trong những khung pháp lý quan trọng cho sự phát triển này là kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (SEDP) – hình thành trên cơ sở phát triển kinh tế song hành với tiến bộ xã hội, đảm bảo bình đẳng và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, vẫn còn hàng triệu trẻ em chưa được hưởng đầy đủ các lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế, dinh dưỡng, nước sạch và vệ sinh, nhà ở, không lao động sớm, vui chơi giải trí và bảo trợ xã hội. Hãy cùng theo bước Tảo, một em bé dân tộc Tày để tìm hiểu liệu các nhà hoạch định chính sách có thể làm gì để thay đổi tình hình thông qua hoạch định chính sách kinh tế xã hội.