Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

Sức mạnh của Vắc-xin

“Vắc-xin” đầu tiên mà một đứa trẻ cần nhận được là sữa mẹ, một loại vắc-xin hoàn toàn miễn phí và làm giảm đáng kể các nguy cơ mắc bệnh của trẻ. (c) UNICEF Việt Nam\2007\Đoàn Bảo Châu

Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới đang được tổ chức trên 180 quốc gia. Chúng ta đều biết vắc-xin là một can thiệp y tế công cộng hiệu quả với chi phí thấp đã cứu sống bao người. Vắc-xin cung cấp kháng thể chống lại nhiều bệnh tật gây tử vong và khuyết tật cho con người mà cả một thế hệ mới ngày nay đã may mắn không biết đến những bệnh tật đó. Vắc-xin giúp xóa sổ bệnh đậu mùa năm 1977 và đang tiến tới loại trừ bại liệt, uốn ván sơ sinh và sởi. Các vắc-xin mới đang giúp bảo vệ con người khỏi các bệnh viêm phổi và tiêu chảy (hai bệnh là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ em) và nhiều loại bệnh ung thư.

Một đứa trẻ được tiêm chủng đầy đủ thường có nhiều cơ hội được đi học hơn, có khả năng nhận thức tốt hơn,  có thể trở thành một thành viên có ích cho xã hội hơn và ít có nguy cơ bị khuyết tật hơn.