Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

Tạ Thùy Minh: Blog!

© Trang Tran Photography

Nhà máy sản xuất sữa
1. Tôi đã trở thành nhà máy sản xuất sữa như thế nào?
Tôi là một bà mẹ mới toanh- chỉ mới được 2 tuần. Tôi hạ sinh một em bé trai xinh xắn ngày 29/12 của năm 2012, chỉ hơn một tuần sau… Ngày tận thế.