Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Lựa chọn rửa tay, lựa chọn bảo vệ sức khỏe!

Tạo cho người dân thói quen rửa tay bằng xà phòng đang được là mối quan tâm hàng đầu của các chuyên gia quốc tế về lĩnh vự vệ sinh cá nhân ngày 15 tháng 10 năm nay để hưởng ứng ngày Thế giới rửa tay bằng xà phòng. Từ khi ngày này được ấn định từ năm 2008 - là ngày Quốc tế về Vệ sinh môi trường bởi Đại hội đồng LHQ - Ngày thế giới rửa tay bằng xà phòng đã góp phần nhấn mạnh và củng cố lời kêu gọi tất cả mọi người luôn giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ trên toàn thế giới.

Các hành vi vệ sinh tốt cần được biến thành thói quen được làm thường xuyên. Mọi người phải rửa tay với xà phòng không chỉ để hưởng ứng ngày thế giới rửa tay, mà phải làm điều đó hàng ngày. Ảnh: UNICEF Việt Nam\2014\Trương Việt Hùng