Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Diễn đàn trẻ em tỉnh Lào Cai: "Tiếng nói của Lào Cai"

Chấu Thị Tảo, 15 tuổi, cùng với 51 bạn nhỏ đến từ các huyện đoàn khác nhau thuộc tỉnh Lào Cai đã tham dư diễn đàn trẻ em tỉnh Lào Cai tháng bảy vừa qua. Tại diễn đàn, các em đã cùng nhau tìm hiểu và mang tiếng nói của mình đóng góp vào việc cải cách Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

"Em mong tình trạng tảo hôn sớm kết thúc. Từ những kiến thức em đã học được tại diễn đàn, em có thể nói cho mọi người ở quê em, nhất là các bạn bằng tuổi em về quyền trẻ em " – Tảo nói. “Tảo hôn khiến cho các gia đình nghèo lại càng thêm nghèo khó. Em hy vọng các nhà hoạch định chính sách sẽ xem xét và đưa ra những sửa đổi về luật giúp cải thiện tình trạng này." Chấu Thị Tảo chuẩn bị sẵn sàng tham gia diễn đàn trẻ em quốc gia.
Ảnh: UNIEF Việt Nam\2013\Nguyễn Hương