Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017

Việt Nam thành lập Uỷ ban Quốc gia về Trẻ em đầu tiên để thúc đẩy việc thực hiện quyền trẻ em trong các cơ quan nhà nước
Bài chia sẻ quan điểm của Ông Youssouf Abdel-Jelil, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam về việc Việt Nam thành lập Uỷ ban Quốc gia về Trẻ em đầu tiên để thúc đẩy việc thực hiện quyền trẻ em trong các cơ quan nhà nước.