Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

Đến với đứa trẻ thứ 5 ở Lào Cai

Phóng viên của UNICEF đưa tin về chương trình tiêm chủng tại vùng cao Việt Nam.

Tuần từ 24-30 tháng 4 là Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới. Tiêm chủng là cách cứu sống trẻ em hiệu quả với chi phí thấp. UNICEF là tổ chức hỗ trợ chính cho những hoạt động tiêm chủng trên toàn Thế giới từ những năm 1980 và cũng là tổ chức mong muốn đưa tiêm chủng đến được với tất cả trẻ em.

UNICEF và các đối tác đang tăng cường nỗ lực để đảm bảo rằng các trẻ em nghèo nhất và bị thiệt thòi nhất cũng được tiêm chủng


Lào Cai, Việt Nam – 17 tháng 4 năm 2013 – Hôm nay là ngày tiêm chủng tại một Trung tâm Y tế xã tại thuộc tỉnh Lào Cai, một tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam. Các ông bố bà mẹ đưa con đến Trung tâm Y tế để được tiêm chủng.

Giàng Thị Mú mang con gái 9 tháng tuổi tên là Hàng Thị Thu đến Trung tâm y tế xã Xa Pả để tiêm chủng. “Y tế thôn bản đến bản của tôi nói về tiêm chủng và báo cho tôi biết ngày tiêm chủng hôm nay”.