Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Nhật ký Sheahan: Tình nguyện viên ở Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Đường phố Thảo Đàn

Sheahan Nasir và trẻ em ở Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Đường phố và trẻ em có nguy cơ bị ảnh hưởng Thảo Đàn ở Thành phố Hồ Chí Minh. © UNICEF Viet Nam/2012/Nasir
Tôi đến Thành phố Hồ Chí Minh - ở Việt Nam còn hay được gọi là Sài Gòn – vào ngày 31 tháng 7 để bắt đầu một tháng thực tập với Trung Tâm Bảo trợ Trẻ em Thảo Đàn. Trước buổi gặp mặt đầu tiên, tôi đã tìm được rất nhiều thông tin về Trung tâm trên Website của họ với địa chỉ là www.thaodan.org.vn. Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Thảo Đàn được một nhóm tình nguyện viên thành lập vào năm 1992 vì nhóm muốn bảo vệ và chăm sóc cho trẻ em đường phố ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm có hai cơ sở. Cơ sở mà tôi sắp làm việc là một trung tâm chăm sóc ban ngày nơi trước khi đi làm cha mẹ sẽ đưa trẻ đến và đón trẻ khi đi làm về. Trẻ được dạy các môn học cơ bản như ở trường học như toán và Tiếng Anh cũng như được học các kỹ năng sống như quản lý tài chính. Trẻ cũng được cập nhật các thông tin liên quan đến hiểm họa HIV/AIDS và nguy cơ trẻ bị lạm dụng. Cơ sở thứ hai được gọi là “ngôi nhà an toàn”, hoạt động như một trung tâm chăm sóc ban ngày và cũng cung cấp chỗ ăn ở cho các em trai mồ côi không chốn nương thân từ 14 tuổi trở xuống.