Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Cảm nhận thực tế về vệ sinh môi trường tại Việt Nam

Chương trình “thử thách” của Quỹ Unilver nhằm tìm kiếm đại sứ thiện chí được công bố năm 2012, đây là một sáng kiến toàn cầu của công ty này nhằm nâng cao nhận thức cho nhân viên và khuyến khich họ chung sức hỗ trợ cho các hoạt động của Quỹ Unilever và năm đối tác trên toàn cầu. Nhân viên thắng cuộc sẽ có cơ hội thấy được các tác động tích cực cho xã hội tới cuộc sống của người dân từ các hoạt động của Quỹ Unilever mang lại và cùng nhìn nhận và chia sẻ quan điểm cá nhân của mình.

Hãy cùng xem đoạn video clip về chuyến thăm của Aytek đến Việt Nam để thấy được những tác động tích cực thông qua chương trình hợp tác giữa Quỹ Unilever, Domestos và UNICEF mang lại cho nơi đây.