Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Lựa chọn rửa tay, lựa chọn bảo vệ sức khỏe!

Tạo cho người dân thói quen rửa tay bằng xà phòng đang được là mối quan tâm hàng đầu của các chuyên gia quốc tế về lĩnh vự vệ sinh cá nhân ngày 15 tháng 10 năm nay để hưởng ứng ngày Thế giới rửa tay bằng xà phòng. Từ khi ngày này được ấn định từ năm 2008 - là ngày Quốc tế về Vệ sinh môi trường bởi Đại hội đồng LHQ - Ngày thế giới rửa tay bằng xà phòng đã góp phần nhấn mạnh và củng cố lời kêu gọi tất cả mọi người luôn giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ trên toàn thế giới.

Các hành vi vệ sinh tốt cần được biến thành thói quen được làm thường xuyên. Mọi người phải rửa tay với xà phòng không chỉ để hưởng ứng ngày thế giới rửa tay, mà phải làm điều đó hàng ngày. Ảnh: UNICEF Việt Nam\2014\Trương Việt Hùng
Từ năm 2009, ngày Thế giới rửa tay bằng xà phòng đã trở thành mối quan tâm hàng đầu cho việc đẩy mạnh công tác vận động chính sách cho các vấn đề vệ sinh môi trường của chính phủ Việt Nam (trong đó có các Bộ Y Tế, Bộ NGPTNT, Bộ Giáo Dục và Hội phụ nữ Việt Nam, v.vv..), các nhà tài trợ quốc tế và doanh nghiệp. Một số sự kiện đã được tổ chức nhằm hưởng ứng xung quanh ngày 15 tháng 10 năm nay ở cấp quốc gia cũng như địa phương với sự tham dự của các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo tỉnh, thành phố, thành viên của các tổ chức quốc tế và cộng đồng tại địa phương. Thông qua các sự kiện và thông điệp này về lợi ích cho sức khỏe mang lại từ việc rửa tay bằng xà phòng đã được phát đi thông qua các cơ quan thông tấn cũng như kênh thông tin đại chúng rộng rãi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét