Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

Cải thiện sức khỏe Bà mẹ và Trẻ sinh ở Việt Nam


Điện Biên nằm ở vùng Tây Bắc của Việt Nam, với 21 dân tộc sinh sống, với tổng số dân 491.046 người. Tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh ở dân tộc thiểu số cao gấp bốn lần dân tộc Kinh Hoa. Tỉ lệ tử vong bà mẹ ở miền núi cao gấp 3 lần ở đồng bằng.

Nguyên nhân của những số liệu này là tỉ lệ phụ nữ có thai đến đẻ tại cơ sở y tế rất thấp, vì vậy không đảm bảo được vấn đề vệ sinh và vô trùng. Cùng với sự giúp đỡ của đối tác phát triển Johnson&Johnson, UNICEF đã giúp cứu sống hàng triệu sinh mạng phụ nữ và trẻ em Việt Nam

Trong khoảng thời gian năm năm hợp tác, Johnson&Johnson, UNICEF và Bộ Y tế sẽ giúp nâng cao năng lực của các nhân viên y tế và cô đỡ thôn bản người dân tộc tại bốn tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Gia Lai và Kon Tum để đảm bảo thực hiện tốt việc chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét