Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

Đưa trẻ em vào trọng tâm các ưu tiên trong công tác giảm thiểu rủi ro thiên tai

Động đất, hạn hán, cháy rừng, dịch bệnh, lũ lụt - chúng ta không thể ngăn chặn các mối nguy hiểm đến từ tự nhiên, nhưng nếu chúng ta không chuẩn bị các mối hiểm họa đó có thể biến thành thảm họa ngay trước mắt chúng ta. Tại UNICEF chúng tôi đang làm việc với trẻ em, gia đình và trường học của các em, cộng đồng và chính phủ để đảm bảo trẻ em và gia đình của các em luôn sẵn sàng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét